Nu finns processkartor av Respondere tillgängligt på hemsidan

Sök på hemsidan

 


Sökresultat för :


månadsrapport november 2020


månadsrapport november 2020


processkartor


lärseminarium Rättighetsbaserad Tjänstedesign 20 november 2020


månadsrapport oktober 2020


månadsrapport september 2020


månadsrapport oktober 2020


utvärdering delrapport 2


Dokument: » Utvärdering Delrapport 2


Dokument: » Presentation delrapport 2 2020-10-20


konferens 20 oktober 2020


tackbrev till deltagare


månadsrapport juli 2020


månadsrapport augusti 2020


månadsrapport september 2020


månadsrapport juni 2020


månadsrapport maj 2020


nyhetsbrev sommar 2020


Nu finns processkartor av Respondere tillgängligt på hemsidan


April 2020


mars 2020


februari 2020


Dokument: » delrapport 1


Teamsamverkan

Med teamsamverkan menas i projekt Respondere att olika professioner verkar tills [...]


Samordnat och individuellt stöd

De unga kvinnor och män som deltar i projektet ska i möjligaste mån vara dela [...]


Samordningsförbundet Göteborg - Delprojekt från Skola till Arbetsliv

Delprojektet fokuserar på målgruppen UVAS (ungdomar som varken arbetar eller s [...]


Kontakt från skola till arbetsliv

Kristin Rinaldo: Kontaktperson Från skola till arbetsliv Telefon: 010 4 [...]


Rättighetsbaserad Tjänstedesign

Utvecklingsdelens fokus – rättighetsbaserad tjänstedesign Syftet med utveck [...]


steg för steg


presentation 11 december


Dokument: » 


Dokument: » presentation Pay off


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Delprojekt Convinere arbetar med unga vuxna mellan 18-29 år som har aktivitetse [...]


januari 2020


projektet är uppdelad i tre delprojekt

Respondere genomförs av tre samordningsförbund med var sin delprojekt samtliga [...]


Kontakt Convinere

Malin Jaconelli, kontaktperson Convinere och rehabvägledare Samverkansteamet [...]


december 2019


november 2019


oktober 2019


Dokument: » 


september 2019


Dokument: » 


Dokument: » aktiviteter i projektet


presentation 11 december convinere


presentation Kristin Rinaldo 11 december


vision Respondere


Kontaktperson för Convinere: Samordningsförbund Älv och Kust Ann-Katrin Öst [...]


remiss till Convinere


remiss i word


Dokument: » 


Dokument: » remiss ACtivera


remiss Disa + / från skola till arbetsliv


Dokument: » information om gdpr


augusti 2019


Dokument: » information om deltagar register


Dokument: » GDPR bilaga


Dokument: » Tidrapport direkt lön i projektet


Dokument: » Personal medfinansiering tidrapport


Dokument: » Närvarorapport deltagare


Testrubrik

Testrubrik Testrubrik Testrubrik Testrubrik Testrubrik Testrubrik Testrubrik [...]


Ansvarig utgivare

Förbundschef Per Liljebäck, tel: 0703-05 27 04


Foton

De flesta av hemsidans foton är tagna av vår personal, och resterande är häm [...]


Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (juli 2003), skall alla besökare på [...]


Skärmstorlek

Hemsidan är byggd för alla skärmformat, från bildskärmar till telefoner.


Webbläsare

Hemsidan är testad och fungerar i webbläsarna Firefox, Chrome, Safari, Edge, I [...]« Tillbaka