Projekt Respondere är avslutat till vänster hittar du Slutrapporten och Metodboken

Sök på hemsidan

 


Sökresultat för :


Slutrapport projekt Respondere


Dokument: » Presentation Slutrapport utvärderare


Dokument: » Slutrapport utvärdering


Metodboken


månadsrapport Januari 2022


månadsrapport december


uppföljningsrapport november 2021


uppföljningsrapport oktober


Convinere presentation 8 november


presentation Från skola till arbetsliv


Delprojekt ACTivera presentation 8 november


presentationen av delprojekten


Dokument: » inledning: Evy Almstrand


spridningskonferens 8 novemberDokument: » Gränsgångare


Dokument: » presentation Contextio


Dokument: » BIP


Dokument: » Emerga om rättighetsbaserat Tjänstedesign


inspelad från konferensen


månadsrapport september 2021


Dokument: » Samhällsekonomisk slutrapport projekt Respondere


månadsrapport augusti 2021


månadsrapport juli 2021


månadsrapport juni 2021


månadsrapport april 2021


månadsrapport maj 2021


inspirationskonferens 28 maj 2021


presentation Elisabeth Abiri


presentation av samhällsekonomiska slutrapport


månadsrapport mars 2020


Samhällsekonomisk slutrapport projekt Respondere


Mänskliga rättigheter och rättighetsprinciper

Rättighetsanalys av mål och medel inom ESF-projektet Respondere


Transnationella samverkan digitala konferens

den 1 Juni genomförde projektet det första av möjliga tre digitala konferense [...]


presentationer på Engelska


presentationer på Engelska


presentationer på Engelska


presentationer på Engelska


presentationer på Engelska


presentationer på Engelska


presentationer på Engelska


intresseanmälan


månadsrapport februari 2021


inbjudan till nätverksträff från skola till arbetsliv


presentation delprojekt


presentation delprojekt


månadsrapport januari 2021


projektens samverkansparter är:

Respondere är ett samverkansprojekt mellan tre samordningsförbund, försäkrin [...]rättighetsbaserat arbete i praktiken


Dokument: » brev till alla deltagare


Dokument: » diplom Emerga


aktiviteter i convinere


månadsrapport december 2020


månadsrapport november 2020


processkartor


månadsrapport september 2020


månadsrapport oktober 2020


Dokument: » Utvärdering Delrapport 2


Dokument: » Presentation delrapport 2 2020-10-20


månadsrapport juli 2020


månadsrapport augusti 2020


månadsrapport juni 2020


månadsrapport maj 2020


Projekt Respondere är avslutat till vänster hittar du Slutrapporten och Metodb [...]


April 2020


mars 2020


februari 2020


Teamsamverkan

Med teamsamverkan menas i projekt Respondere att olika professioner verkar tills [...]


Samordnat och individuellt stöd

De unga kvinnor och män som deltar i projektet ska i möjligaste mån vara dela [...]


Samordningsförbundet Göteborg - Delprojekt från Skola till Arbetsliv

Delprojektet fokuserar på målgruppen UVAS (ungdomar som varken arbetar eller s [...]


Kontakt från skola till arbetsliv

Kristin Rinaldo: Kontaktperson Från skola till arbetsliv Telefon: 010 4 [...]


Rättighetsbaserad Tjänstedesign

Utvecklingsdelens fokus – rättighetsbaserad tjänstedesign Syftet med utveck [...]


steg för steg


presentation 11 december


Dokument: » 


Dokument: » presentation Pay off


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Delprojekt Convinere arbetar med unga vuxna mellan 18-29 år som har aktivitetse [...]


januari 2020


projektet är uppdelad i tre delprojekt

Respondere genomförs av tre samordningsförbund med var sin delprojekt samtliga [...]


Kontakt Convinere

Malin Jaconelli, kontaktperson Convinere och rehabvägledare Samverkansteamet [...]


december 2019


november 2019


oktober 2019


Dokument: » 


september 2019


Dokument: » 


presentation 11 december convinere


presentation Kristin Rinaldo 11 december


Kontaktperson för Convinere: Samordningsförbund Älv och Kust Ann-Katrin Öst [...]


remiss till Convinere


remiss i word


Dokument: » remiss ACtivera


Dokument: » information om gdpr


augusti 2019


Dokument: » information om deltagar register


Dokument: » GDPR bilaga


Test 220506 10:11

Test 220506 10:11. Test 220506 10:11. Test 220506 10:11. Test 220506 10:11. T [...]


Ansvarig utgivare

Förbundschef Henrik Svedberg Telefon: 073-712 99 33 henrik.svedberg@alvokust. [...]


Foton

De flesta av hemsidans foton är tagna av vår personal, och resterande är häm [...]


Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (juli 2003), skall alla besökare på [...]


Skärmstorlek

Hemsidan är byggd för alla skärmformat, från bildskärmar till telefoner.


Webbläsare

Hemsidan är testad och fungerar i webbläsarna Firefox, Chrome, Safari, Edge, I [...]


dokument från spridningskonferensen« Tillbaka