Nu finns processkartor av Respondere tillgängligt på hemsidan

Sök på hemsidan

 


Sökresultat för :


månadsrapport juni 2020


månadsrapport juni 2020


månadsrapport maj 2020


nyhetsbrev sommar 2020


Nu finns processkartor av Respondere tillgängligt på hemsidan


processkartor


April 2020


mars 2020


februari 2020


Dokument: » delrapport 1


Teamsamverkan

Med teamsamverkan menas i projekt Respondere att olika professioner verkar tills [...]


Samordnat och individuellt stöd

De unga kvinnor och män som deltar i projektet ska i möjligaste mån vara dela [...]


Samordningsförbundet Göteborg - Delprojekt från Skola till Arbetsliv

Delprojektet fokuserar på målgruppen UVAS (ungdomar som varken arbetar eller s [...]


Kontakt från skola till arbetsliv

Kristin Rinaldo: kontaktperson från Skola till arbetsliv tfn 010 48 [...]


Rättighetsbaserad Tjänstedesign

Utvecklingsdelens fokus – rättighetsbaserad tjänstedesign Syftet med utveck [...]


steg för steg


presentation 11 december


Dokument: » 


Dokument: » presentation Pay off


Dokument: » 


Dokument: » 


Dokument: » 


Delprojekt Convinere arbetar med unga vuxna mellan 18-29 år som har aktivitetse [...]


januari 2020


projektet är uppdelad i tre delprojekt

Respondere genomförs av tre samordningsförbund med var sin delprojekt samtliga [...]


Kontakt Convinere

Malin Jaconelli, kontaktperson Convinere och rehabvägledare Samverkansteamet [...]


december 2019


november 2019


oktober 2019


Dokument: » 


september 2019


Dokument: » 


Dokument: » aktiviteter i projektet


presentation 11 december convinere


presentation Kristin Rinaldo 11 december


vision Respondere


Kontaktperson för Convinere: Samordningsförbund Älv och Kust Ann-Katrin Öst [...]


remiss till Convinere


remiss i word


Dokument: » 


Dokument: » remiss ACtivera


remiss Disa + / från skola till arbetsliv


Dokument: » information om gdpr


augusti 2019


Dokument: » information om deltagar register


Dokument: » GDPR bilaga


Dokument: » Tidrapport direkt lön i projektet


Dokument: » Personal medfinansiering tidrapport


Dokument: » Närvarorapport deltagare


Testrubrik

Testrubrik Testrubrik Testrubrik Testrubrik Testrubrik Testrubrik Testrubrik [...]


Ansvarig utgivare

Förbundschef Per Liljebäck, tel: 0703-05 27 04


Foton

De flesta av hemsidans foton är tagna av vår personal, och resterande är häm [...]


Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (juli 2003), skall alla besökare på [...]


Skärmstorlek

Hemsidan är byggd för alla skärmformat, från bildskärmar till telefoner.


Webbläsare

Hemsidan är testad och fungerar i webbläsarna Firefox, Chrome, Safari, Edge, I [...]« Tillbaka