DokumentTidrapporter för dig som har direkt lön i projektet

Nu kan du ladda ner tidrapporten för ESF redovisning.

Dokument: Tidrapport direkt lön i projektetTidrapport för medfinansiering personal

Dokument: Personal medfinansiering tidrapportTidrapport deltagaren

tidrapport för deltagare

Dokument: Närvarorapport deltagarepresentation aktiviteter i projektet Rick Mulder

Dokument: aktiviteter i projektetremisser till repektive delprojekt

remisserna till respektive delprojekt hittar du under fliken delprojekt