ACTiveraInsjörikets delprojekt heter ACTivera och syftar till att fler individer med aktivitetsersättning ska komma ut i en aktivitet med förhoppning att närma sig arbete eller studier.
ACTivera erbjuder individuellt fördjupat stödgenom coachning. Varje deltagare får kontakt med en samverkanskoordinator och planering läggs utifrån deltagarens önskemål, förutsättningar och behov.
ACTiveras fokus är i första hand individer men aktivitetsersättning som närmar sig 30 år men även de individer som är i början på sin ersättningsperiod samt de som fått avslag på sin aktivitetsersättning.
Delprojektet utgår från samma metodik som Balder men förstärks med en Case Manager samt en psykoterapeut som kommer arbeta med terapiformen ACT (Acceptance and Commitment ¬ Therapy).kontakt ACTivera

Roya Havtash, kontaktperson ACTivera,
Telefon: 0704-677359, e-post: roya.havtash@molndal.se

Johan Östlund, Case Manager ACTivera,
Telefon: 070-214 51 16, e-post: johan.ostlund@harryda.se

Karl Petersson, samverkanskoordinator ACTivera,
Telefon: 010-488 76 74 , e-post: karl.petersson@arbetsformedlingen.se

Danijela Pejinovic, samverkanskoordinator ACTivera
Telefon: 0724-562356, e-post: danijela.pejinovic@alingsas.seremiss till ACTivera

Dokument: remiss ACtivera