Convinerepresentation delprojekt

Dokument: presentation Convinere, rehabtågetaktiviteter i convinere

Länk: aktiviteter i älv och kustDelprojekt Convinere arbetar med unga vuxna mellan 18-29 år som har aktivitetsersättning, fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning eller på annat sätt tillhör målgruppen unga vuxna med stort behov av anpassat stöd. I Convinere erbjuds deltagare stöd av personal från Samverkansteamet. I Samverkansteamet arbetar arbetsterapeut, psykolog, arbetsförmedlare, hälsoutvecklare och rehabvägledare/case manager tillsammans utifrån en teambaserad metod som kallas Rehabtåget. Varje vagn på tåget fylls av aktiviteter som bedöms som viktiga för den enskilde deltagarens rehabiliteringsprocess. Varje vagn har i syfte att öka funktions- och aktivitetsförmågan hos deltagaren. Det övergripande målet är att deltagaren ska öka sin möjlighet till egen försörjning via arbete eller studier och genom delmål minska risken för långvarigt bidragsberoende och utanförskap. Deltagare i Convinere erbjuds en rad olika förrehabiliterande och friskfrämjande aktiviteter varvat med gruppverksamhet och arbetsträning i reell miljö.Klicka för större bild

Kontakt Convinere

Malin Jaconelli, kontaktperson Convinere och rehabvägledare Samverkansteamet
Telefon: 0303-23 86 21, e-post: malin.jaconelli@kungalv.se

Helen Samuelsson, arbetsterapeut Convinere Samverkansteamet
Telefon: 0700-82 51 06, e-post: helen.b.samuelsson@vgregion.se

Katja Bårman Nyqvist, rehabvägledare Convinere Samverkansteamet
Telefon: 031-97 63 96, e-post: katja.barmannyqvist@ockero.se

Fredrik Thomsen, rehabvägledare/Hälsoutvecklare Convinere och Samverkansteamet
Telefon: 010-488 71 15, e-post: fredrik.thomsen@arbetsformedlingen.se

Pernilla Wiklund, rehabvägledare Convinere Samverkansteamet
Telefon: 0705-907657, e-post: pernilla.wiklund@skola.kungalv.se

Therese Svensson KBT terapeut Convinere samverkanteamet
KBT-terapeut/leg. Hälso- och sjukvårdskurator
Tel. 0700- 82 36 24 e post: therese.e.svensson@vgregion.se

Malin Salgueiro Meira rehabvägledare Convinere Samverkansteamet
Tel:0766-341411 E post: malin.salgueiro.meira@tjorn.se

Sara Rangnäs, rehabvägledare Convinere Samverkansteamet
Telefon: 0303-238607/0725-049758, e-post: sara.rangnäs@kungalv.se

presentation 11 december convinere

Dokument: presentation 11 decemberremiss till Convinere

Dokument: remiss till Convinereremiss i word

Dokument: remiss i word