Delprojektprojektet är uppdelad i tre delprojekt

Respondere genomförs av tre samordningsförbund med var sin delprojekt samtliga i nära samverkan med Försäkringskassan och kommuner