Deltagare


För dig som är deltagare i projektet...brev till våra deltagare

Dokument: brev till alla deltagarediplom Emerga för dig som har deltagit i workshop

Dokument: diplom EmergaGDPR inskrivning

Dokument: information om gdprAtt delta i ett ESF projekt

Dokument: information om deltagar registerGDPR bilaga

Dokument: GDPR bilaga