Aktuellt


Här kan du läsa om aktuella nyheter inom olika områden.månadsrapport november 2020

Dokument: månadsrapport november 2020processkartor

Länk: processkartorlärseminarium Rättighetsbaserad Tjänstedesign 20 november 2020

Dokument: Presentation av Emerga Institutemånadsrapport oktober 2020

Dokument: månadsrapport oktober 2020utvärdering delrapport 2

Dokument: Utvärdering Delrapport 2konferens 20 oktober 2020

Dokument: Sammanfattning av gruppdiskussionertackbrev till deltagare

Dokument: Tackbrev till deltagaremånadsrapport september 2020

Dokument: månadsrapport september 2020nyhetsbrev sommar 2020

Dokument: nyhetsbrev Responderevision Respondere

Dokument: vision Respondere