Aktuellt


Här kan du läsa om aktuella nyheter inom olika områden.månadsrapport december

Dokument: uppföljningsrapport December 2021presentationen av delprojekten

Länk: presentationer av delprojekten hittar du härinspelad från konferensen

Dokument: program för konferensen

Länk: konferensen streama härprocesskartor

Länk: processkartordokument från spridningskonferensen

Länk: dokument hittar du här