Utvärderingpresentation Utvärderare slutrapport

Dokument: Presentation Slutrapport utvärderareslutrapport Respondere Utvärderare

Dokument: Slutrapport utvärderingsamhällsekonomisk slutrapport

Dokument: Samhällsekonomisk slutrapport projekt RespondereUtvärdering Delrapport 2

Dokument: Utvärdering Delrapport 2Presentation delrapport 2 2020-10-20

Dokument: Presentation delrapport 2 2020-10-20Presentation Payoff 2019-12-11

Dokument: presentation Pay off