SamverkansparterTransnationella samverkan digitala konferens

den 1 Juni genomförde projektet det första av möjliga tre digitala konferensen med Nederländerna , Sydwest Fryslan.
Först ut var Sverige med att presentera båda den struktur och organisationen vi har i Sverige samt hur projektet har arbetet med målgruppen, metodutvecklingen och Coronapandemin.

Dokument: broschyr och program för 1 junipresentationer på Engelska

Dokument: Finsampresentationer på Engelska

Dokument: ESFpresentationer på Engelska

Dokument: Försäkringskassanpresentationer på Engelska

Dokument: Projektet på engelskapresentationer på Engelska

Dokument: Convinerepresentationer på Engelska

Dokument: ACTiverapresentationer på Engelska

Dokument: från skola till arbetslivprojektens samverkansparter är:

Respondere är ett samverkansprojekt mellan tre samordningsförbund, försäkringskassan, arbetsförmedlingen. Med finansiell stöd av europeiska socialfonden (ESF)Dokument: samverkansparter