Rättighetsbaserad tjänstedesignMänskliga rättigheter och rättighetsprinciper

Rättighetsanalys av mål och medel inom ESF-projektet Respondere

Dokument: Mänskliga rättigheter och rättighetsprinciperrättighetsbaserat arbete i praktiken

Dokument: rättighetsbaserat arbete i praktikenRättighetsbaserad Tjänstedesign

Utvecklingsdelens fokus – rättighetsbaserad tjänstedesign
Syftet med utvecklingsdelen är att ge de medverkande ett verktyg för att kunna arbeta med mänskliga rättigheter i dagligt arbete och implementera de rättighetsprinciper som de måste arbeta med nämligen icke diskriminering/jämlikhet, delaktighet/inkludering, transparens och ansvarstagande. Det unika i vårt FoU-program är att både anställd personal från verksamheterna och deltagare i projektet kommer att medverka i våra workshops.

På varje samordningsförbund kommer vi att genomföra fyra stycken workshop under en halvdag för att lära ut metoden rättighetsbaserad tjänstedesign och tillsammans med anställda och deltagare prova att använda olika verktyg från metoden i olika delar av deras projekt. Det unika är att deltagarna är med och definierar utgångpunkter, samlar in information, analyserar underlaget, tar fram idéer och förslag på lösningar, testar idéer och utvärderar dessa. Det blir verkligen att skifta fokus från verksamhetens behov till individens behov. Deltagarna ska kunna tillgodogöra sig den tiden som de medverkar som aktivitetsersättning och de kommer att få intyg från Emerga att de har medverkat i FoU-programmet. Under dessa fyra workshops kommer vi att hinna genomföra en hel loop av tjänstedesign processen. Vi kommer att sammanställa allt underlag och material för att verksamheterna själva sedan ska kunna fortsätta att använda metoden i olika delar och moment av projektet.steg för steg

Dokument: steg för stegpresentation 11 december

Dokument: emerga presentation