Samordnat och individuellt stödSamordnat och individuellt stöd

De unga kvinnor och män som deltar i projektet ska i möjligaste mån vara delaktiga i planeringen och genomförandet av insatser och aktiviteter. Deltagarna uppmuntras till att ta tillvara sina rättigheter till att få ett arbete eller en studieplats. Många deltagare har erfarenheter som lett till att de tappat tron på att kunna påverka sina liv. Det krävs att ett individuellt, respektfullt och inbjudande förhållningssätt genomsyrar all kontakt med deltagarna. Att medverka till att deltagarna upplever en ökad empowerment är en viktig del av projektets innehåll.

En individuell handlingsplan utgår alltid från den unga vuxnas behov, förutsättningar och möjligheter. Insatser och aktiviteter kan vara både individuella eller i grupp, eller en kombination av dessa. Insatserna och aktiviteterna varierar i omfattning och i tid, alltid utifrån vad deltagaren befinner sig och förväntas nå, både vad gäller delmål och slutligt mål.