ACTom ACT

ACT är en beteendeterapeutisk metod som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte primärt minskning av symptom utan att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv.
Ett grundantagande inom ACT är att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt, utan vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Det kallar vi ”uppelvelsebaserat undvikande” och det har visat sig vara en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, smärta, depression osv.
Inom ACT arbetar vi med acceptans- och mindfulnessprocesser som ett redskap i att öva sig i att minska impulsivt agerande på det vi känner och tänker, utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för oss. Det kan vara lätt att fastna i grubbleri, känslor och upplevelser. Med hjälp av en ACT – metoder kan du lära dig att hantera dina tankar och känslor på ett sätt som minskar onödigt lidande.
Första boken som skrevs om ACT är ”Acceptance and Commitment Therapy” (1999) av grundaren Steve Hayes och medförfattarna Kirk Strohsal och Kelly Wilson.
ACT är uppdaterad som en evidensbaserad behandling för kronisk smärta, missbruk och depression enligt American Psychology Association (APA).
ACT-modellen består av sex kärnprocesser för att skapa psykologisk flexibilitet. Dessa är:

1.Flexibel uppmärksamhet i nuet (mindfulness) – att få kontakt med det som händer här och nu är att vara psykologiskt närvarande. Att medvetet få kontakt med och engagera sig i vad det än är som händer just nu.

2.Defusion – innebär att lära sig att ta ett steg tillbaka och separera eller skilja ut oss själva från våra tankar, inre bilder och minnen.

3.Acceptans – betyder att öppna sig och ge plats åt jobbiga känslor, förnimmelser, impulser och emotioner.

4.Jag-som-kontext – till vardags talar vi om ”huvudet” eller ”tankeapparaten” utan att tänka på det omfattar två skilda aspekter: det tänkande jaget och det iakttagande jaget.

5.Värden – hur vill du innerst inne att ditt liv ska vara? Vad vill du stå för? Det brukar jämföra värden med en kompass, därför att de visar riktningen och vägleder oss på färden genom livet.

6.Ändamålsenligt handlande – innebär att agera effektivt i enlighet med våra värden, vad vi tycker är viktigt och värdefullt. Det är bra att känna till sina värden, men det är bara genom ett ständigt pågående beteende i enlighet med våra värden som livet kan bli rikt, helt och meningsfullt.

Inom delprojekt Activera arbetar vi med dels gruppaktiviet med ACT-inriktning, där deltagarna får introduktion i ACT, får pröva och öva sig i mindfulness och acceptans och arbeta med livsvärderingar och livsriktning.
Samtal med ACT-inriktning erbjuds även individuellt med leg. psykoterapeut. Utifrån bedömning används också andra psykoterapeutiska metoder och modeller, så som beteendeaktivering och andra transdiagnostiska modeller som Unified protocol.